Planning

Planning procedure van het rijk

  • Najaar 2015: Ontwerp-Tracébesluit en project MER (worden ter inzage gelegd)
  • 2016: Vaststelling Tracébesluit
  • 2022/2024: Beoogde openstelling Blankenburgtunnel